SỐNG ĐẸP, SỐNG CÓ ÍCH LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ NHÀ TRƯỜNG MUỐN HƯỚNG TỚI!
Cập nhật : 8:37 Thứ năm, 1/7/2021
Lượt đọc: 78

Hướng dẫn trường xét duyệt - Tiếp nhận hồ sơ học sinh tuyển sinh bổ sung qua hệ thống

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: truong_tsbd_01072021.docx
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98