SỐNG ĐẸP, SỐNG CÓ ÍCH LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ NHÀ TRƯỜNG MUỐN HƯỚNG TỚI!

Hiệu Trưởng

Nguyễn Văn Kỳ
Nguyễn Văn Kỳ

Ngày sinh: 10/5/1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại Học

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0243.8274.687

Điện thoại riêng: 0912.750.254

Email liên lạc: kylieu95@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Hương
Trần Thị Thanh Hương

Ngày sinh: 26/7/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Giang Biên - Long Biên - Hà Nội

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0977356680

Email liên lạc: ghuong80@gmail.com

 

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

                         

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN

Địa chỉ: Tổ 5 Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP.Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Văn Kỳ

Liên hệ SĐT:  0243.6575.003 - Email: c1giangbien@longbien.edu.vn