SỐNG ĐẸP, SỐNG CÓ ÍCH LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ NHÀ TRƯỜNG MUỐN HƯỚNG TỚI!

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Hương
Trần Thị Thanh Hương

Ngày sinh: 26/7/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Giang Biên - Long Biên - Hà Nội

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0977356680

Email liên lạc: ghuong80@gmail.com

Hiệu Trưởng

Nguyễn Văn Kỳ
Nguyễn Văn Kỳ

Ngày sinh: 10/5/1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại Học

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0243.8274.687

Điện thoại riêng: 0912.750.254

Email liên lạc: kylieu95@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích