SỐNG ĐẸP, SỐNG CÓ ÍCH LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ NHÀ TRƯỜNG MUỐN HƯỚNG TỚI!
Thứ hai, 6/9/2021, 11:21
Lượt đọc: 265

Giới thiệu chung về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trường

 

1. Trường Tiểu học Giang Biên có những nhiệm vụ và quyền hạn sau

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của chương trình giáo dục phổ thông.

- Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên.

- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh tới trường, quản lý học sinh theo quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng;

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục;

- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước;

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội;

- Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức của cơ quan

Để hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, Trường Tiẻu học Giang Biên đã sắp xếp tổ chức bộ máy làm việc của mình như sau:

- Trường Tiểu học  Giang Biên có 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng và 33 giáo viên, 01 cán bộ văn thư, 01 kế toán, 01 nhân viên thư viện, 01 bảo vệ.

- Về Phòng ban: Trường có các phòng chuyên môn như sau:

+ Phòng Hiệu trưởng - Phòng Văn thư - Kế toán.

+ Phòng phó Hiệu trưởng - Đoàn đội.

+ Phòng Thư viện

+ Phòng thiết bị đồ dùng

+ Phòng tin học

+ Phòng Tiếng Anh (Ismart)

3.  Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong Trường

* Hiệu trưởng:

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn đơn vị về mọi mặt, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc, uốn nắn công chức viên chức trong  nhà trường.

- Theo dõi chỉ đạo và có biện pháp bảo quản, tu sữa cơ sở vật chất trong  nhà trường.

- Theo dõi và đề xuất  với cấp trên về chế độ chính sách.

- Thực hiện những quy định quản lý hành chính,tài chính, tài sản.

* Phó hiệu trưởng:

- Chịu trách nhiệm phân công chuyên môn và thời khóa biểu cho giáo viên, học sinh.

- Quản lý hoạt động chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

- Tổ chức dự giờ, kiểm tra học sinh, giáo án của giáo viên.

* Kế toán:

- Chiụ trách nhiệm về mọi chế độ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn đơn vị.

- Lập dự toán thu chi ngân sách. Theo dõi các khoản thu ngoài, quản lý tài sản công đoàn, cơ sở vật chất.

- Đổi mới tài chính, thực hiện đúng theo pháp lệnh thống kê kế toán.

* Tổng phụ trách Đội:

- Chịu trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh rèn luyện kĩ năng công tác Đội.

- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn.

* Văn thư:

- Soạn thảo văn bản, biểu mẫu khi Ban Giám hiệu có yêu cầu.

- Cập nhật tin tức, lưu trữ công văn đi, đến.

- Báo cáo thống kê các biểu mẫu của đơn vị kịp thời chính xác.

* Thư viện:

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các đầu sách trong thư viện.

- Bảo quản, sắp xếp sách báo gọn gàng, khoa học không để thất thoát.

- Tổ chức  việc cho đọc và mượn sách của giáo viên và học sinh theo đúng quy định của nhà trường.

* Nhân viên Thiết bị:

- Quản lý phòng thiết bị sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học, không để thất thoát, hư hỏng.

- Theo dõi sổ sách nhập thiết bị mới trong năm.

- Theo dõi và vào sổ việc xuất cho mượn thiết bị.

* Bảo vệ:

- Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản, cơ sở vật cất của nhà trường, không để tình trạng hư hỏng, mất cắp tài sản.

- Ngăn chặn, phát hiện kịp thời những học sinh phá phách làm hư hỏng tài sản.

- Báo cáo và tu sửa các tài sản bị hư hỏng.

- Bảo quản, chăm sóc cây, hoa trong sân trường.

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98