SỐNG ĐẸP, SỐNG CÓ ÍCH LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ NHÀ TRƯỜNG MUỐN HƯỚNG TỚI!

Có 25 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh sách kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC, Lao động hợp đồng tháng 04 năm 2023 của trường tiểu học Giang Biên

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 28-04-2023
2 Danh sách kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC, Lao động hợp đồng tháng 03 năm 2023 của trường tiểu học Giang Biên

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 31-03-2023
3 Danh sách kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC, Lao động hợp đồng tháng 02 năm 2023 của trường tiểu học Giang Biên

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 24-02-2023
4 Danh sách kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC, Lao động hợp đồng tháng 01 năm 2023 của trường tiểu học Giang Biên

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 27-01-2023
5 Danh sách kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC, Lao động hợp đồng tháng 9 năm 2022 của trường tiểu học Giang Biên

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 30-09-2022
6 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại tháng 4 năm 2022 của Trường TH Giang Biên

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 26-04-2022
7 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 3 năm 2022 của Trường TH Giang Biên Năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 25-03-2022
8 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 02 năm 2022 của Trường TH Giang Biên

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 25-02-2022
9 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CB, GV, NV tháng 01 năm 2022 của trường Tiểu học Giang Biên

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 28-01-2022
10 Thông báo kết quả đánh giá , xếp loại, cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 27-12-2021
11 Kết quả đánh giá, xếp loại Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên tháng 11 năm 2021 của Trường Tiểu học Giang Biên

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 01-12-2021
12 Kết quả kiểm tra hồ sơ giáo viên tuần 11 năm học 2021 - 2022 của trường TH Giang Biên  Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 14-11-2021
13 1 tệp đăng ghi danh sách phòng thi giữa kì 1 khối lớp 5 năm học 2021- 2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 12-11-2021
14 1 tệp đăng danh sách phòng thi giữa kì 1 khối lớp 4 năm học 2021- 2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 12-11-2021
15 CV v/v phát động cuộc thi trực tuyến " Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội" năm 2021 của UBND quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

2098/ UBND-VHTT Đánh giá, xếp loại của CBGVNV 03-11-2021
12
 

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

                         

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN

Địa chỉ: Tổ 5 Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP.Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Văn Kỳ

Liên hệ SĐT:  0243.6575.003 - Email: c1giangbien@longbien.edu.vn