SỐNG ĐẸP, SỐNG CÓ ÍCH LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ NHÀ TRƯỜNG MUỐN HƯỚNG TỚI!

Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hdd ý tưởng sáng tạo của hội đồng đội quận long biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-97-hdd-y-tuong-sang-tao_03102021.pdf
97-CV/HDD VĂN BẢN 03-10-2021
2 Công văn về ANAT trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-ve-anat-truong-hoc-9-2021-atrung-84114092021_17h12p29-_signed_22092021.pdf
 VĂN BẢN 14-09-2021
3 Thông báo về công tác phòng chống dịch Covid- 19 và xây dựng phương án dạy học trong tình hình mới  VĂN BẢN 11-02-2021
4 Công văn Phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-215-thuc-hien-quyet-lie_05022021.pdf
File thứ 2: kh-84-phong-chong-di_05022021.pdf
 VĂN BẢN 05-02-2021
5 Công văn tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian HS tạm nghỉ phòng, chống dịch covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 36-cv-to-chuc-day-hoc-qua-internet-trong-thoi-gian-tam-nghi-pc-dich_02022021.pdf
 VĂN BẢN 02-02-2021
6 Công văn thực hiện công tác phòng chống dịch Covid - 19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 34-cv-thuc-hien-pc-dich-covid-19_signed_29012021(1).pdf
File thứ 2: cv-04-cao_29012021(1).pdf
 VĂN BẢN 29-01-2021
7 Công văn Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Mừng năm mới Xuân Tân Sửu năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1007-ubnd-quan-kh449_signed-to-chuc-cac-hoat-dong-tet-tan-suu_24122020.pdf
 VĂN BẢN 24-12-2020
8 Công văn tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid - 19 dịp lễ Giáng Sinh và Tết dương lịch năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-2624-tang-cuong-cong-tac-pc-covid-19-dip-le-giang-sinh-tet-duong-lich_24122020.pdf
 VĂN BẢN 24-12-2020
9 Công văn đẩy mạnh triển khai phần mềm truyền thông giáo dục eNetViet
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 225-cv-day-manh-trien-khai-pm-enetviet_24122020.pdf
File thứ 2: enetviet_hd-giao-vien-su-dung_24122020.pdf
 VĂN BẢN 24-12-2020
10 Quyết đinh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 7166q_10122020.pdf
 VĂN BẢN 10-12-2020
11 Trung tâm Y tế quận Long Biên kính gửi công văn phối hợp tổ chức các hoạt động thuộc Đề án Nâng cao chất lượng dân số năm 2020!
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-ve-viec-phoi-hop-to-chuc-cac-hoat-dong-thuoc-de-an-nang-cao-chat-luong_23092020.pdf
 VĂN BẢN 23-09-2020
12 Văn bản của Bộ GD&ĐT sắp có hiệu lực
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 24_2020_tt_bgddt_23092020.PDF
File thứ 2: 25_2020_tt_bgddt_23092020.PDF
File thứ 3: 27_2020_tt_bgddt_23092020.PDF
File thứ 4: 28_2020_tt_bgddt_23092020.pdf
 VĂN BẢN 23-09-2020
13 Trung tâm Y tế quận Long Biên kính gửi công văn phối hợp tổ chức các hoạt động thuộc Đề án Nâng cao chất lượng dân số năm 2020!
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-ve-viec-phoi-hop-to-chuc-cac-hoat-dong-thuoc-de-an-nang-cao-chat-luong_22092020.pdf
 VĂN BẢN 22-09-2020
14 Công văn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-1887-thuc-hien-cac-bien-phap-pc-covid-19-trong-trang-thai-bt-moi_22092020.pdf
 VĂN BẢN 22-09-2020
15 Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 666-ct-bgddt-chi-thi-nam-hoc-2020-2021_04092020.PDF
 VĂN BẢN 04-09-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích