SỐNG ĐẸP, SỐNG CÓ ÍCH LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ NHÀ TRƯỜNG MUỐN HƯỚNG TỚI!

Có 37 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo niêm yết công khai thực hiện chế độ nâng phụ cấp, bậc lương đối với CB-CC-VC-NLĐ năm 2022 01/TB-THGBNội dung công khai 10-01-2022
2 Niêm giáo thống kê trường Tiểu học Giang Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nien-giam-thong-ke-truong-th-giang-bien_04112021.docx
 Nội dung công khai 12-10-2021
3 Thông báo ba công khai năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-cong-khai-nam-hoc-2021-2022_15092021.pdf
 Nội dung công khai 15-09-2021
4 Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-4760-giao-chi-tieu-bien-che-khoi-truong-hoc-thang-8-2021_24092021_27102021.pdf
4760/QĐ-UBNDNội dung công khai 20-08-2021
5 Dự toán thu chi ngân sách năm 2021  Nội dung công khai 26-01-2021
6 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường TH Giang Biên  Nội dung công khai 26-01-2021
7 Công Khai Các Khoản Thu Khác Năm Học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien-ban-cong-khai_27102020(5).doc
File thứ 2: thong-bao_27102020(5).doc
 Nội dung công khai 27-10-2020
8 Ba Công Khai Đầu Năm Học 2020 – 2021 - Công Khai CLGD Theo Thông Tư 36
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bb-cong-khai_27102020(1).doc
File thứ 2: bb-ket-thuc-cong-khai_27102020.doc
File thứ 3: bieu-7_27102020.docx
File thứ 4: bieu-mau-5_27102020.doc
File thứ 5: bieu-mau-06_27102020.docx
File thứ 6: bieu-mau-08_27102020.docx
File thứ 7: kh-thuc-hien-3-ccong-khai_27102020.doc
File thứ 8: mau-6-chuan_27102020.doc
File thứ 9: quyet-dinh_27102020.doc
File thứ 10: thong-bao_27102020(4).doc
 Nội dung công khai 27-10-2020
9 Công Khai Dự Toán Bổ Sung Ngân Sách Năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien-ban-cong-khai_27102020(4).doc
File thứ 2: bien-ban-ket-thuc-cong-khai_27102020(4).doc
File thứ 3: dt-bo-sung_27102020(1).xlsx
File thứ 4: quyet-dinh_27102020(4).docx
File thứ 5: thong-bao_27102020(3).doc
 Nội dung công khai 27-10-2020
10 Công Khai Giảm Dự Toán Chi Thường Xuyên Ngân Sách Năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien-ban-cong-khai_27102020(3).doc
File thứ 2: bien-ban-ket-thuc-cong-khai_27102020(3).doc
File thứ 3: dt-bo-sung_27102020.xlsx
File thứ 4: quyet-dinh_27102020(3).docx
File thứ 5: thong-bao_27102020(2).doc
 Nội dung công khai 27-10-2020
11 Công Khai Thực Hiện Chế Độ Nâng Bậc Lương, Phụ Cấp Thường Xuyên Đối Với CBCCVC, LĐHĐ Năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bb-cong-khai_27102020.doc
File thứ 2: bb-ket-thuc_27102020.doc
File thứ 3: thong-bao_27102020(1).doc
 Nội dung công khai 27-10-2020
12 Công Khai Giao Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien-ban-cong-khai_27102020(2).doc
File thứ 2: bien-ban-ket-thuc-cong-khai_27102020(2).doc
File thứ 3: du-toan_27102020.xlsx
File thứ 4: quyet-dinh_27102020(2).docx
File thứ 5: thong-bao-dt_27102020(2).doc
 Nội dung công khai 27-10-2020
13 Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Thu – Chi Ngân Sách Nhà Nước Quý II Năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-cong-khai-quy-2_27102020.doc
File thứ 2: bien-ban-cong-khai_27102020(1).doc
File thứ 3: bien-ban-ket-thuc-cong-khai_27102020(1).doc
File thứ 4: bieu-mau-so-01_27102020.xls
File thứ 5: quyet-dinh_27102020(1).docx
File thứ 6: thong-bao-dt_27102020(1).doc
 Nội dung công khai 27-10-2020
14 Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Thu – Chi Ngân Sách Nhà Nước Quý I Năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-cong-khai-theo-q-moi_27102020.doc
File thứ 2: bien-ban-cong-khai_27102020.doc
File thứ 3: bien-ban-ket-thuc-cong-khai_27102020.doc
File thứ 4: bieu-ck-q120201_27102020.xls
File thứ 5: quyet-dinh-ck-q12020_27102020.docx
File thứ 6: thong-bao-dt_27102020.doc
 Nội dung công khai 27-10-2020
15 Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Thu – Chi Ngân Sách Nhà Nước Quý III Năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cong-cong-khai-quy-iii_27102020.docx
File thứ 2: bb-ket-thuc_27102020.docx
File thứ 3: bieu-ck-q32020_27102020.xls
File thứ 4: bien-ban-cong-khai_27102020.docx
File thứ 5: quyet-dinh_27102020.docx
File thứ 6: thong-bao_27102020(3).docx
 Nội dung công khai 27-10-2020
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích